follower
  • follower
  • 67.6% (Friendly)
  • Newbie Topic Starter
10 days ago
Radye temel hesap raporunda zımbalama kontrolunde herhangı bir yetersizlik olmaması ragmen Smax>fctd cıkmaktadır.

Buradaki sıkıntı programda raporda Smaxın fctdden buyuk oldugu (deprem yönetmeliği madde 7.11.7 e göre) kolonlar beliritlmesine ragmen programda ılgılı kolonlara manuel yada otomatık olarak zımbalama donatısı veya kayma kaması konulamaması (deprem yönetmeliği madde 7.11.7 e göre sorunun tespiti var ancak deprem yönetmeliği 7.11.11.e göre sorunun çözümüne istinaden devamı yok)  programın sadece TS500 e gore kontrol yapmasıdır.Ayrıca deprem yönetmeliğinde aşagıdakı kontrole gore TS500 e kıyasla cok sayıda kolonda zımbalama donatısı cıkmaktadır.

Deprem yönetmeliği TS500 E göre öncelikli oldugundan 

Mumkunse  bu sartı saglamayan kolonlarada zımbalama donatısının mauel ya da otomatık olarak konulmasıyla ılgılı guncelleme yapılmasını rıca ederim.

Ekrandakı raporda TS500 e gore kolon zımbalamalarında program sadece 1 kolona zımbalama donatısı koymasına ragmen deprem yönetmeliğiine göre kırmızıyla gosterılen kolonlarda yetersızlık vermiş.

1.png

Click to View Image35 View(s)

7.11.7 –Kirişsiz döşemelerde ve kirişsiz plak temellerde zımbalama kontrolü, sonlu eleman

modeli çözümünden elde edilen ve düşey yüklerle beraber Dayanım Fazlalığı Katsayısı D ile

büyütülmüş olan deprem etkileri altında oluşan düşey doğrultudaki kayma gerilmesi esas

alınarak yapılabilir. Sonlu eleman çözümünden elde edilen kayma gerilmesi değeri için döşeme

veya temel etkili yüksekliği d olmak üzere, Denk.(7.27)’de verilen koşul sağlanacaktır.

τpd =νpd / d ≤ fctd (7.27)

Ancak bu koşul saglanamaması durumunda 

7.11.10 – τpd ≤ fctd koşulunun sağlanmadığı ve plak kalınlığının 250 mm’den az olmadığı

durumda, plağın zımbalama dayanımı donatı kullanılarak arttırılabilir. Ancak, bu durumda

betonun zımbalama dayanımına katkısı kayma gerilmesi cinsinden 0.5fctd ’ye azaltılacak,

donatının zımbalama dayanımına katkısı fctd ’den az olmayacak ve donatılı plağın zımbalama

dayanımı en fazla 1.5fctd olacaktır. Zımbalama donatısı olarak kayma kaması kullanıldığında

betonun zımbalama dayanımına katkısı kayma gerilmesi cinsinden 0.75fctd olacak, donatının

zımbalama dayanımına katkısı fctd ’den az olmayacak ve donatılı plağın zımbalama dayanımı

en fazla 1.75fctd olacaktır.

7.11.11 – Zımbalama donatısının düzgün yayılı yerleştirilmiş çiroz veya sehpa donatıları olarak

kullanıldığı durumda donatılı plağın zımbalama dayanımı, kayma gerilmesi cinsinden

Denk.(7.29a) ile, kayma kamaları kullanıldığında ise Denk.(7.29b) ile hesaplanacaktır.

τpr = 0.5fctd + ρ fyd ≤1.5fctd (7.29a)

τpr = 0.75fctd + ρ fyd ≤1.75fctd (7.29b)

Burada ρ , birim alanda bulunan zımbalama çiroz (ve/veya yatay donatıyı kavrayacak sehpa)

donatısının kesit alanı olup, zımbalama donatısı en az dört adet/m2 olacak, kolon veya perde

yüzünden en fazla d / 4 mesafede başlayacak şekilde düzgün yayılı olarak yerleştirilecek,

zımbalama donatılarının arasındaki mesafe d / 2 ’yi aşmayacaktır (Şekil 7.16).