c20beton
  • c20beton
  • 90.4% (Exalted)
  • Advanced Member Topic Starter
4 years ago
" TBDY 2018 4.3.2.3 de

Dıştan rijit perdelerle çerçevelenen bodrumların bulunduğu binalarda, bodrum katlarının bulunduğu alt bölümde (R/I)=2.5 ve D=1.5 alınacaktır. "

Programımız bodrum katta bu uygulamayı gerçekleştiriyor mu? yoksa bodrum kat için R ve D değerini ayrıca girebileceğimiz bir bölüm var mı?

İyi Çalışmalar.