ziya atar
  • ziya atar
  • 100% (Exalted)
  • Advanced Member Topic Starter
3 years ago
Özetle bu güncellemeye kadar

1)sta4cad yapı temel dönmeli etkileşim opsiyonu workshop çözüm motorunda aktif hale geldi.

2)sap2000 veri aktarımı açıldı. 2018 deprem yönetmeliği için çatlamış kesit ve normal olmak üzere iki farklı opsiyon eklendi.

2007 yönetmeliğinde iki durumda aynı modeli dışarıya aktaracaktır.

Henüz kiriş kolon rijit bölge gibi bazı opsiyonlar eklenmedi ancak buna rağmen çok yakın sonuçlar alabilirsiniz.

image.png

Click to View Image68 View(s)

3)Sonlu eleman ağının oluşturulmasında geliştirmeler yapıldı.

4)sta4cad raporlama ve stasteel veri alımıyla ilgili iyileştirmeler yapıldı.