musasow13
  • musasow13
  • 50.8% (Neutral)
  • Newbie Topic Starter
5 years ago
elimde bir güçlendirme projesi mevcut olup bu projede mevcut durum performans sonucunda 30 civarında bunların çoğu kolon ve 8 adet kiriş gevrek eleman olarak gözükmekte ve güçlendirmenin yetersiz olduğu performans raporunda belirtilmekte. güçlendirme projesinde ise sadece 8 adet perde ile güçlendirme yapılmış 3 katlı yapıda her katta. Sorum gevrek elemanların tamamının mı güçlendirilmesi lazım yoksa bu 8 tane perdenin binaya eklenmesi ile o gevrek elemanlar gevrekliğini yitirir mi. yani düzelir mi?

Sadece perde ilavesi ile gevrek elemanların gevreklikleri giderilir mi? teşekkürler.