ziya atar
  • ziya atar
  • 100% (Exalted)
  • Advanced Member Topic Starter
2 months ago
Sürüm 3 içinde Tekla Structure a aktarımda yapılan iyileştirmeler sürüm2 ye de adepte edildi. 

  • Dairesel levhalar artık kırık kırık değil parametrik olarak katarılıyor.

  • Dairesel bulonlar aktarılmıyordu artık aktarılıyor.

  • Ankraj lar hala aktarılmıyor ancak ankraj delikleri ilgili elemanlara açılıyor. 

  • Çift L çift U gibi profillerde veya genel profillerde farklı dönme ekseninde aktarılma sorunu giderildi.

  • Bazı ince cidarlı kesitlerin aktarımı sağlandı.

Yeni çelik yönetmeliğinde petek kiriş tasarımı aktif duruma geldi. Bazı atma hataları giderildi. 

image.png

Click to View Image172 View(s)

image.png

Click to View Image170 View(s)

image.png

Click to View Image170 View(s)

image.png

Click to View Image172 View(s)