emreaksu
  • emreaksu
  • 55.6% (Neutral)
  • Newbie Topic Starter
8 months ago
İki kolon arasındaki ana kiriş veya ara kiriş için bu seçenek neyi değiştirmektedir? Moment aktaran/aktarmayan birleşim olmasının bu seçeneğe etkisi var mıdır?
ziya atar
8 months ago
Elemanlara tanımlanan tasarım tipleri statik analiz gibi sonuçları değiştirmez. Sadece tasarımda bakılacak konuları değiştirir. örneğin çapraz ise çaprazla ilgili yönetmeliğe göre ek kontroller varsa bunlara bakılır. 

Kütleyi diğer eleman aktar seçeneğini açıklamak için önce biraz deprem yükleri nasıl bulunuyor bahsetmek istiyorum. Mod birleştirme ile deprem yüklerinin bulunması için öncelikle yapının titreşim modları bulunur. Bulunan bu modlar ile kütle katılımları periyot gibi özelliklerine göre her bir mod için yapıda oluşan deplasman ve tesirler elde edilir. Bu mod şekilleri deprem davranışında ayrı ayrı veya aynı anda ortaya çıkabileceği için istatiksel olarak her bir mod değeri birleştirilir ve yapıda ve elemanda oluşabilecek max değerler elde edilir.  Bu hesabın yeterli doğrulukta olabilmesi için hesaplanan yapı için kütle katılım değerleri belirli bir değer üzerinde olmalıdır. Mevcut deprem yönetmeliği için bu değer %95 tir.  Özellikle mod sayısı arttıkça kulanılan hafıza artmakta ve hesaplama hızı yavaşlamaktadır. Bu opsiyonda burada devreye giriyor. 

Hesaplamalarda kütleler hesap düğüm noktaları üzerinde bulunuyor. Örnek olarak x çapraz olan bir modelde kütle x çaprazın ortasında ve kenarlarında bulunur. X çapraz orta düğüm noktasındaki kütleden dolayı düzlem dışında titreşir ancak bu titreşim periyodu yapı için önemli değildir. Bu şekilde yüzlerce çapraz olan bir modelde bina için önemli olan periyotlardan önce bu titreşim modları gelir. Bu yüzden yüzlerce mod bulsanız bile kütle katılımı sağlamazsınız hem analiz yavaşlar hemde depremde önemli olan modlar sonradan gelebilir. 

Örnek olarak çapraz makrosunda bu opsiyonu açtığınızda program x çapraz ortasındaki kütleyi bağlı olduğu ana elemanlar üzerine aktarır. (Ayrıca yapılan bir statik analizle geometri ve rijitliklere göre dağıtılır.) Çapraz ortasında artık bir kütle olmadığı içinde bu periyotlar artık gelmez. Bu şekilde aynı mod sayısı ile yapı için daha önemli modları bulmuş olursunuz.  

Diğer bir örnek olarak iki kolona bağlı makasta bunu açarsanız makastaki tüm kütleler kolonlar üzerinde toplanırlar.  Deprem açısından kolonlarda daha güvenli bir hesap yapmış olursunuz ancak makas gibi elemanlarda etkili olabilecek düşey deprem hesabının düzgün yapılabilmesi makas üzerindede kütle olmalıdır bu yüzden makaslarda bu özellik default olarak kapalıdır. Çaprazlarda ise default olarak açıktır. 

Çaprazlarda kütleyi diğer elemanlarda topla özelliği kapatıldığında aşağıdaki gibi tireşim modları bulunur. (Default halde bu özellik çapraz makroda açıktır.)  Tüm makrolar için bu ayar uygun şekilde ayarlanmıştır. Normal kullanımda değiştirmeniz gerek kalmaz ancak yukarıdaki mantaliteyi anlayıp farklı durumlarda kullanabilirsiniz. 

capraz kütle.png

Click to View Image56 View(s)

capraz mod sekli.png

Click to View Image60 View(s) 
emreaksu
  • emreaksu
  • 55.6% (Neutral)
  • Newbie Topic Starter
8 months ago
Açıklayıcı cevabınız için teşekkür ederim.

Quick Reply